جمعه : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

خانه» آخرین اخبار» بررسی هفتگی» تحلیل های بازار» سنگ آهن» فولاد » رخدادهای بازار فولاد چین (۶ تا ۱۰ آبان)
تاریخ انتشار سه شنبه ۱۴ آبان ۹۲ - ۱۳:۰۹

رخدادهای بازار فولاد چین (۶ تا ۱۰ آبان)

تغییرات میانگین قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی (یوآن در هر تن)

trans رخدادهای بازار فولاد چین (6 تا 10 آبان)

 Product

Nov-01

۲۵-Oct

w-o-w %

Rebar HRB335    ۲۰mm

۳۵۳۳

۳۵۱۵

۰٫۵۱%

Wire rod high-speed 6.5mm HPB300

۳۵۶۱

۳۵۵۹

۰٫۰۶%

HRC              ۳٫۰mm

۳۶۱۴

۳۶۲۷

۰٫۳۶%-

CRC              ۱٫۰mm

۴۴۲۸

۴۴۳۳

۰٫۱۱%-

Galvanized        ۱٫۰mm

۴۵۶۳

۴۵۷۹

۰٫۳۵%-

Color-coated    ۰٫۴۷۶mm

۶۰۰۰

۶۰۰۸

۰٫۱۳%-

Plate              ۲۰mm

۳۴۸۶

۳۴۹۸

۰٫۳۴%-

Pipe        ۱٫۵ inch welded

۳۷۳۶

۳۷۴۶

۰٫۲۷%-

 

تغییرات هفتگی  ذخایر فولاد (۱۰٫۰۰۰ تن)

Product                    Nov-01 ۲۵-Oct

w-o-w %

 Rebar ۵۴۶٫۴۳  ۵۶۴٫۷۲  -۳٫۲۴%-
 Wire rod  ۱۴۰٫۰۶  ۱۴۵٫۶۱  -۰٫۸۱%-
 Longs (1+2)  ۶۸۶٫۴۹  ۷۱۰٫۳۳  -۳٫۳۶%-
 HRC  ۴۰۱٫۳۵  ۴۰۹٫۸۱  -۲٫۰۶%-
 CRC  ۱۶۰٫۷۴  ۱۶۳٫۹۷  -۱٫۹۷%-
 Plate  ۱۵۵٫۳۷  ۱۵۹٫۵۴  ۲٫۶۱%-
Flats (۳+۴+۵)

۷۱۷٫۴۶  ۷۳۳٫۳۲  -۲٫۱۶%-
 Total  ۱۴۰۳٫۹۵  ۱۴۴۳٫۶۵  -۲٫۷۵%- 
button print grnw20 رخدادهای بازار فولاد چین (6 تا 10 آبان)