دوشنبه : ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

خانه» آخرین اخبار» سنگ آهن» معدن » متن نامه مدیر کل دفتر صادرات گمرک در رابطه با عوارض جدید سنگ آهن‎
تاریخ انتشار دوشنبه ۱۰ تیر ۹۲ - ۱۶:۵۶

متن نامه مدیر کل دفتر صادرات گمرک در رابطه با عوارض جدید سنگ آهن‎

متن نامه مدیر کل دفتر صادرات گمرک:

بسمه تعالی
۵۶۲۷۲/۱۳۳
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ۱۷۸۱۷۲/۹۱/۷۱/۳۱۱مورخ ۲۶/۹/۹۱،ضمن کان لم یکن نمودن مفاد بخشنامه پیروی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۳۹/۲۱۰/۹۲ مورخ ۲۱/۳/۹۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران (در۵برگ)درراستای کاهش ممنوعیت ها و محدودیتهای کالاهای صادراتی ارسال و اعلام میدارد:
الف: اقلام مشمول ممنوعیت صادرات در قالب جدول A3 تعیین گردیده است.
ب: اقلام مشمول جدول B3شامل اقلام صادراتی مشمول اخذ مجوز کارگروه تنظیم بازار در فهرست B*، اقلام صادراتی مشمول اخذ مجور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویاسازمان دامپزشکی کشورحسب مورد در فهرست B** و اقلام صادراتی مشمول پرداخت عوارض صادراتی در فهرست B# تعیین گردیده است. بدیهی است مجوزهای اشاره شده، از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ( از طریق دفتر صادرات) به گمرکات اجرایی ابلاغ خواهد شد.
ج: با عنایت به اینکه تغییرات جداول A3وB3 ضمیمه بخشنامه پیروی، در قالب جداول اخیر تدوین و ابلاغ گردیده است، تاریخ اجرای تغییرات در ستون «تاریخ اجراء» به صراحت درج گردیده است و لازم است ملاک عمل قرار گیرد.
د : درخصوص کالاهایی که در جداول ضمیمه ذکری از آنها نشده است و قبل از ابلاغ بخشنامه شماره یادشده ، صادرات آنها موکول به ضوابط و مقررات خاص بوده است (همچون ممنوعیتهای شرعی یا ممنوعیت صادرات ذخایر ژنتیکی، کالاهای عتیقه و میراث فرهنگی، لزوم اخذ مجوز برای ۸قلم کودهای شیمیایی یا اخذ گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس برای قیرنفتی و…..) شرایط قبلی همچنان جاری و نافذ میباشد.
ه:جهت صدوراقلام مربوط به ردیف تعرفه های ۴۴۰۱و۴۴۰۲و۴۴۰۳و۴۴۰۴و۴۴۰۶مندرج درردیف ۳۰جدول B#شامل انواع چوب وذغال و…علاوه برپرداخت عوارض صادراتی متعلقه نسبت به اخذنظریه وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها و مراتع کشور) نیزاقدام گردد.
ی:پیرومفادبخشنامه ردیف ۶۹مورخ ۲۲/۲/۹۲موضوع شمول عوارض مندرج درردیف۱۲جدول B#منضم به بخشنامه ردیف ۳۱۱سال ۹۱ صرفأبرای کنسانتره سنگ آهن اعلام میداردکه برابرردیف ۲۲جدول B#مندرج درنامه اخیر ؛سنگ آهن هماتیت دانه بندی باخلوص آهن کمتراز۴۰درصد ازمحل کدتعرفه ۲۶۰۱۱۱۱۰مشمول پرداخت ۱۰درصدعوارض شده است.
لذا ضمن اقدام لازم، شایسته است مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن انجام امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

button print grnw20 متن نامه مدیر کل دفتر صادرات گمرک در رابطه با عوارض جدید سنگ آهن‎